USAHAWANSVR2U BIJAK BERBELANJA PULANGAN HEBAT CERAH MASA DEPAN


www.svr2u.com Online Biz Dream

18/10/2009 10:00

                                                                        Latar Belakang Program

Memenuhi aspirasi kerajaan melalui saranan yang mana konsumer(rakyat Malaysia) mendapat manafaat ketika mereka 
  berbelanja.
Membantu usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia untuk menjadikan Malaysia negara maju.
Menggunakan platfom umum (common platform)
Bukan program kesetiaan(loyalty)
Bukan program MLM (multi level marketing)
Sistem teknologi canggih berupaya memberikan peluang kepada konsumer mendapatkan pulangan semasa berbelanja.
Menyediakan ruang untuk konsumer menjadi usahawan e-dagang yang berjaya.
 

—————

Back